Integratieve werkwijze

In mijn coaching  stimuleer ik het zelfhelend vermogen en maak gebruik van het beeldenrijk van het kind. Ik werk kortdurend en oplossingsgericht.  Dit kan, met de wetenschap dat kinderen expert zijn in zichzelf en zelf (on)bewust weten wat zij nodig hebben.

Het kind kiest zelf de middelen,  bv een bord- of balspel, een creatieve activiteit, rollenspel en drama of juist een gesprek en boeken…

Ik begeleid het proces zó dat het kind verder komt en dat wat naar is oplost en integreert,  zodat het prettige dat daarachter ligt vrij komt en het kind nieuwe leerervaringen in het leven kan opdoen.

In de integratieve coaching, counseling en therapie zien we het kind als eiland met allerlei eilandjes voor de kust, bijvoorbeeld zaken die zijn afgesplitst omdat ze te naar voelden. Ook kunnen het zaken zijn die het kind op het punt staat te gaan leren, maar waarbij op de één of ander manier de toegang belemmerd wordt.  Ik help het kind de brug te maken, over te varen of op een andere manier de verbinding te leggen. Zodat het op dat kleine eilandje aan de slag kan, om dit vervolgens te integreren en het kind zich weer heel, groter en gelukkiger voelt.

Ik zie ouders als co-therapeut en begeleid hen bij hoe zij hun kind het beste kunnen ondersteunen  in dit veranderingstraject.

Systemische werkwijze

Soms laten kinderen in hun gedrag problemen zien als reactie op het familiesysteem. Dit gebeurt geheel onbewust. Met systemische werkvormen wordt inzichtelijk welke patronen er in het gezin of verder in de familielijn spelen en geheeld of ontward kunnen worden.

Een familieopstelling met de leden van het gezin behoort hierbij ook tot de mogelijkheden. In een besloten setting waarin iedereen aanwezig is en de kinderen mee mogen doen maar niet hoeven, wordt op diepere lagen gewerkt aan dat wat het kind belast.

Systemisch opstellingenwerk is een krachtige en liefdevolle manier voor verandering. Het resultaat is meer rust in het systeem.

Puppy is geïntegreerd< samen kunnen ze de wereld in